Wie zijn we?

Het CDA is een volkspartij. We krijgen steun van mensen uit alle bevolkingsgroepen. Wij zijn er niet voor de belangen van één bepaalde bevolkingsgroep, sociale klasse of godsdienst. Het CDA heeft een vast geloof in democratische waarden. Wij gebruiken het Evangelie als grondslag en inspiratiebron als we zoeken naar oplossingen voor problemen van deze tijd.

Vanuit deze grondslag is het Program van Uitgangspunten geschreven. Hierin staan vier begrippen centraal:

  • publieke gerechtigheid
  • gespreide verantwoordelijkheid
  • solidariteit
  • rentmeesterschap
Het Program van Uitgangspunten is de basis voor onze verkiezingsprogramma’s. Kijk voor algemene informatie over het CDA op de landelijke website http://www.cda.nl