Algemeen

 

Het CDA(Christen Democratisch Appèl) is een Nederlandse politieke partij van christendemocratische signatuur. Christendemocratie is een politieke stroming. Ze baseert zich op de Bijbel en de christelijke traditie.
 
De christendemocratie in Nederland houdt sociaal-economisch een middenpositie in tussen het liberalisme (laissez faire) en het socialisme (planeconomie).
 
De laatste jaren ziet men echter een verschuiving naar het liberalisme, met name op economisch gebied. Opvallend is echter ook het verzet tegen de groeiende individualisering in onze huidige
postindustriële samenleving.