Motie overzicht 2016

Overzicht van de in 2015 door het CDA Maassluis (mede-) ingediende moties en het stemresultaat.

Klik hier voor 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010

 

Datum Motie Mede-indieners StemResultaat
9-nov-2016 Motie 16 Spelen in Maassluis CDA, Pvda, VVD, D66, CU Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 15 Maassluis Appt CDA, Pvda, VVD, D66, MB Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 14 inzet op een sterke Maassluise Samenleving CDA, Pvda, VVD, CU, D66, VSP Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 13 incidentele aanpak stoeptegels CDA, Pvda, VVD, D66, CU, VSP, MB Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 12 dementievriendelijke gemeente CDA, Pvda, VVD, D66, VSP Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 11 brandveilig Maassluis CDA, Pvda, VVD, D66, VSP, MB Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 10 aanpak jeugdwerkloosheid CDA, Pvda, VVD, D66, CU Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 9 aantrekkelijk zwembad CDA, Pvda, VVD, D66 Unaniem aangenomen
9-nov-2016 Motie 8 verkeersveiligheid Vlaardingsedijk CDA, Pvda, VVD, D66, CU, VSP, MB Unaniem aangenomen

1-nov-2016

Motie spoedeisende hulp locatie Vlietlandziekenhuis PvdA, CDA, VVD, VSP, MB, CU, CU Unaniem aangenomen
27-sept-2016 Motie Burgemeestersplantsoen CDA, PvdA, VVD, MB, CU, VSP Unaniem aangenomen

31-mei-2016

Amendement zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017 en meerjaren raming 2018-2020 Stroomopwaarts VVD, CDA, PvdA, VSP, MB, CU, D66 Unaniem aangenomen

31-mei-2016

Amendement zienswijze 1e begrotingswijziging 2016 Stroomopwaarts VVD, CDA, D66, MB, CU Voor: VVD, CDA, D66, MB, CU, PvdA
Tegen: VSP

31-mei-2016

Amendement instellen bestemmingsreserve Stroomopwaarts VVD, CDA, PvdA, MB, CU, D66, VSP Unaniem aangenomen

22-mrt-2016

Motie reistijden na ombouw Hoekse Lijn PvdA, CDA, VVD, VSP, CU, D66, MB Unaniem aangenomen

1-mrt-2016

Motie Toekomst Koningshof CDA, PvdA, VVD, VSP, D66, MB, CU Unaniem aangenomen

16-feb-2016

Amendement hondenbeleid PvdA, CDA, VVD, VSP, D66 Voor: PvdA, CDA, VVD, VSP, D66
Tegen: MB, CU

16-feb-2016

Motie behoud kraamafdeling Vlietlandziekenhuis CDA, PvdA, VVD, VSP, CU, MB, D66 Unaniem aangenomen