Motie overzicht 2012

Overzicht van de in 2012 door het CDA Maassluis (mede-) ingediende moties en het stemresultaat.

Datum Motie Mede-indieners StemResultaat
11 dec. 2012 Stadsboulevard CDA, VSP, PvdA, CU, VVD voor: VSP, CDA, PvdA, CU, VVD
tegen: MB, D66
27 nov. 2012 Noordvliet CDA, PvdA, MB, D66, CU Unaniem aangenomen
27 nov. 2012 Versterking acquisitie CDA, D66, CU voor: CDA, VVD, D66, CU, MB
tegen: PvdA, VSP
7 nov. 2012 Amendement 1 Knelpuntenpot CDA, VSP, PvdA, MB, D66, CU, VVD, SP Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Amendement 2 Gymzaal Parkiet CDA, MB voor: CDA, VVD, CU, MB, PvdA, VSP
tegen: D66
7 nov. 2012 Project Schuldhulpmaatje CDA, MB, D66, CU, SP Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Betrokken bij buitenruimte CDA, VSP, PvdA, D66, VVD, SP Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Maatschappelijke en particuliere initiatieven CDA, VSP, PvdA, D66, VVD, SP Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Sportbuurtwerk CDA, VSP, PvdA, VVD Aangenomen met 19 stemmen voor en 4 tegen
7 nov. 2012 Boulevard Nieuwe Waterweg afmaken CDA, VSP, PvdA, D66, VVD Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Blankenburgtunnel Nee CDA, VSP, PvdA, D66, VVD, SP Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Rotterdampas CDA, VSP, PvdA, SP Aangenomen met 13 stemmen voor en 10 tegen
7 nov. 2012 Ondernemersspreekuur CDA, VSP, PvdA, MB, D66, CU, VVD Aangenomen met 22 stemmen voor en 1 tegen
7 nov. 2012 Brede schoolactiviteiten CDA, PvdA, CU aangenomen met 18 stemmen voor en 5 tegen
7 nov. 2012 Gemeente 2.0 CDA, VSP, PvdA, CU, SP Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Aanpak laaggeletterdheid CDA, VSP, PvdA, CU, VVD, SP Unaniem aangenomen
7 nov. 2012 Workshops startende ondernemers CDA, VSP, PvdA, MB, CU, VVD Aangenomen met 21 stemmen voor en 2 tegen
7 nov. 2012 Wijkveiligheidsassistenten CDA, VSP, PvdA, D66, CU, VVD Unaniem aangenomen
17 apr. 2012 Centrumgebied Koningshoek en Chopinlocatie in structuurvisie CDA, VSP, PvdA, VVD Unaniem aangenomen
17 apr. 2012 Amendement Duurzaamheid in structuurvisie CDA, VSP, D66, CU Unaniem aangenomen
17 apr. 2012 Amendement Hoogbouw in structuurvisie CDA,VSP, PvdA, MB, D66, CU, SP Aangenomen met 17 stemmen vóór en 4 stemmen tegen
17 apr. 2012 Jongerenhuisvesting in structuurvisie CDA, VSP, PvdA, MB, CU, VVD Unaniem aangenomen
17 apr. 2012 Laan 40-45 in structuurvisie CDA, VSP, PvdA Unaniem aangenomen
6 mrt. 2012 Motie Cultuurhuis Maassluis CDA, PvdA, MB, CU Unaniem aangenomen